Q&A

คู่มือการเตรียมตัวถ่ายภาพและคําถามที่พบบ่อย

Q : ช่วงอายุของลูกน้อยแรกเกิดที่เหมาะกับการถ่ายภาพ
A : ทารกช่วงอายุประมาณ 5-9 วัน เหมาะที่สุดสําหรับการถ่ายรูปแรกเกิดเนื่องจากในช่วงนี้ลูกน้อยจะกินและนอนเป็นหลัก และสรีระที่ยังคงเหมือนอยู่ในท้องแม่ทําให้ง่ายต่อการจัดท่าน่ารักๆ แต่ทั้งนี้สามารถถ่ายได้จนถึงอายุ 30 วัน แต่อาจจะใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากเค้าเริ่มปรับตัวและ ติดคุณแม่จึงอาจมีผลต่อการจัดท่าและระยะเวลาในการถ่ายภาพ ที่นานขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของลูกน้อยด้วยค่ะ

Q : ความปลอดภัยในการถ่ายภาพ / ความสะอาดของอุปกรณ์ประกอบฉาก /ความสะอาดของชุดแต่งกายลูกน้อย
A : การถ่ายภาพของ kiddycutestudio ควบคุมและดําเนินการโดยตากล้องและทีมงานคุณแม่ที่มีประสบการณ์เพราะ เราทราบดีว่า ดวงใจดวงน้อยๆ ของเราบอบบางน่าทะนุถนอมเพียงใด การถ่ายทําจะเน้นความปลอดภัย และความสบายของลูกน้อยเป็นหลักอุปกรณ์ทุกชิ้น ในการถ่ายทําจะถูกทําความสะอาดทุกครั้งด้วยผลิตภัณฑ์ออแกนิค จึงทําให้คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจในความสะอาดและความปลอดภัยได้ค่ะ

Q : ระยะเวลาในการจองคิวถ่ายภาพ
A : เมื่อทราบกําหนดคลอดคร่าวๆ สามารถติดต่อเข้ามาจองถ่ายภาพ โดยระบุวันถ่ายภาพ ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน เพื่อตรวจสอบคิวและเตรียมตัวในการถ่ายภาพค่ะ ทั้งนี้การจองคิวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อการโอนมัดจํา 50% ล่วงหน้าเรียบร้อย ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดในวันถ่ายทําค่ะ

Q : คู่มือการเตรียมตัวของคุณพ่อ คุณแม่และลูกน้อยในวันถ่ายภาพ
A : การถ่ายภาพและการจัดท่าจะสวยงามและรวดเร็วตอนทารกน้อยหลับปุ๋ย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ ให้น้องตื่นและเล่นก่อนการเวลานัดถ่ายประมาณ 2-3 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลาถ่าย คุณแม่สามารถมาให้นมน้องที่สตูดิโอ หลังจากอิ่มสบายท้องเจ้าตัวเล็กก็จะหลับสบายทําให้การถ่ายภาพรวดเร็วและได้ท่าที่สวยงามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยและลักษณะ เฉพาะตัวของลูกน้อยด้วยค่ะ

Q : ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายรูปต่อ 1 ธีม
A : เวลาที่ใช้โดยประมาณอยู่ที่ 2- 3 ชม.ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของลูกน้อยเป็นหลัก เนื่องจากทางทีมงานจะเน้นความสบายตัวของน้องเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น ในระหว่างถ่ายทํา สามารถพักการถ่ายเมื่อลูกน้อย รู้สึกหิวไม่สบายตัวเพื่อให้นม เปลี่ยนผ้าอ้อมได้ตามต้องการค่ะ

Q : ระยะเวลาในการส่งมอบงาน
A : ใช้เวลาประมาณ 30วันในการส่งงานทั้งหมด หลังจากวันถ่ายภาพ ซึ่งภาพถ่ายผ่านการตกแต่งในแต่ละแพคเกตทางช่างภาพจะเป็นผู้เลือกภาพที่งดงามที่สุดตามความเหมาะสม